Czech – Často kladené otázky

1. Jak Trust zjistil, že mohl vzniknout problém?

Na základě obav vyvolaných Všeobecnou lékařskou radou (GMC) byl proveden vnitřní audit práce jednoho konkrétního zastupujícího konzultanta radiologa na vzorku snímků, které popisoval (pozn. překladatele – z textu není zřejmé, zda jde o radiologa nebo radiologičku). Tento prozatímní průzkum identifikoval více chyb, než by se dalo klinicky očekávat.

2. Jak dlouho tento zastupující konzultant radiolog pracoval pro Trust?

Zaměstnán byl od července 2019 do února 2020.

3. Pracoval / a v jiných nemocnicích v Severním Irsku?

Neexistují důkazy o tom, že by dotyčná osoba pracovala v jiném zařízení Trust v Severním Irsku.

4. Kolik snímků se zohlednilo při interním auditu?

Původně se zkoumalo 30 CT snímků.

5. Kolik ze snímků zkontrolovaných v rámci interního auditu se považovalo za “neuspokojivé”?

Osm (26,7 %) z 30 zkoumaných zpráv o CT snímcích bylo “neuspokojivých” a dvě (6,7%) z 30 měli vážné chyby, které mohly mít nepříznivý vliv na klinický výsledek.

6. Co znamená “neuspokojivý”?

Hodnota “neuspokojivé” se může pohybovat od jednoduché typografické chyby až po chybějící významný nález na snímku.

7. Co se dosud stalo?

Po vnitřním auditu Trust musel zjistit celkový počet a typy snímků, které popisoval dotyčný radiolog. Vzhledem k počtu snímků se pak prozkoumali možnosti, jak dokončit včasnou kontrolu těchto snímků. Aby se zajistilo, že přezkoumání bude možné pokročit co nejrychleji, aniž by se narušila vnitřní kapacita, Trust se obrátil na vhodně kvalifikovaného a zkušeného externího poskytovatele, který je již smluvně vázán k provedení této práce v rámci HSC, aby zvážil, zda by mohl podpořit konzultanty Trustu ve vykonání přezkoumání.

V souladu s regionálními pokyny Trust zřídil Lookback Team, nad kterým dohlíží řídící skupina. Členství v týmu Lookback Team zahrnuje lékaře s dovednostmi v dohledu nad procesem opětovného hodnocení a členství v řídící skupině zahrnuje odborníky v HSC se znalostmi a zkušenostmi, které zajišťují, aby byl zachován proces regionální směrnice.

8. Kolik snímků bude zkontrolovaných?

Celkový počet snímků, které se mají zkontrolovat, je 13 030.

9. Kdy začal proces formálního přezkumu?

Formální přezkoumání začalo v týdnu začínajícím 21. červnem 2021.

10. Jak dlouho bude kontrola trvat?

Očekává se, že přezkoumání bude dokončeno do konce října 2021.

11. Na kolik lidí to může mít potenciální dopad?

Přibližně 9 700 pacientů mělo pořízené snímky, které popisoval zastupující konzultant radiolog. Na základě původního auditu vzorku je však počet pacientů, kteří mohou mít nepřesnou zprávu, která by mohla mít potenciální vliv na jejich klinický výsledek, pravděpodobně nižší než 700.

Budou zkontrolovány snímky všech 9 700 pacientů a předpokládáme, že se najde několik pacientů, u kterých bude nutné další klinické hodnocení. I když je přezkoumání v počátečním stadiu, očekáváme, že konečný počet pacientů, u kterých neuspokojivé popisování snímků způsobí zpoždění ve stanovení diagnózy bude mnohem nižší než 700.

12. Bylo to řečeno všem 9700 pacientům?

Každý z 9 700 pacientů dostal dopis s informací, že by se jich to mohlo týkat, a poskytli jsme telefonní číslo linky pomoci, na které mohou volat, pokud mají jakékoliv obavy. Informace o službě tlumočení do znakového jazyka na dálku byly obsaženy v dopise pro všechny členy komunity neslyšících, kteří nemohou zavolat na linku pomoci. Zaměstnanci linky pomoci mají také přístup k cizojazyčnému telefonnímu tlumočení na podporu každého, kdo volá, jehož prvním jazykem není angličtina. Pacienti, kteří jsou v důsledku přijetí dopisu velmi znepokojeni, budou mít přístup k psychologické podpůrné službě.

13. Pokud budu muset jít zpátky, kdy se to dozvím?

Pokud je třeba vás znovu zavolat, oznámíme vám to hned, jak budou vaše snímky zkontrolovány a bude učiněno rozhodnutí, že je třeba další posouzení. Trust si uvědomuje, že toto bude období úzkosti pro ty, kteří dostali dopis, a my se postaráme o to, abyste v případě potřeby byly zavolání co nejdříve.

14. Jak mi oznámí, že mě volají zpátky?

Pacientům nabídnete termín přes telefon nebo písemně. Na telefonické hovory budou navazovat i písemná sdělení. Všichni pacienti, kteří potřebují opětovnou návštěvu zařízení, budou pozváni co nejdříve.

15. Co se stane, když mě zavolají zpátky?

Můžete potřebovat nové snímky, můžete být zavolán na ambulantní vyšetření nebo umístění na vhodnou klinickou cestu. Vše by samozřejmě podléhalo vašemu souhlasu.

16. Měly by se lidé obávat?

Převážná většina pacientů by neměla mít důvod k obavám, ale může se vyskytnout malý počet pacientů, u kterých může dojít k vlivu ze zpoždění diagnostiky v důsledku nepřesného popisu snímku.

17. Je radiolog lékař?

Ano, radiolog je lékař, který je speciálně vyškolený na interpretaci diagnostických snímků, jako jsou rentgenové snímky, MRI a CT snímky.

Když je pacient podroben radiologickému vyšetření, snímky popisuje radiolog. Tato zpráva se zašle lékaři / zdravotnickému pracovníkovi, který požádal o provedení snímek, aby mohl jednat v případě jakýchkoliv nálezů.

18. Proč Trust potřeboval zaměstnat zástupce radiologa?

Radiologů je globální nedostatek se zvyšujícím se poptávkou po jejich službách. Například ve Velké Británii nedávné sčítání provedené fakultou Royal College of Radiologists uvádí, že v národním zdravotním systému v současnosti chybí 33 % zaměstnanců. Přesto, že se aktivně a neustále snažíme zaměstnat dalších radiologů, Northern Trust běžně má 7 až 8 neobsazených míst konzultanta radiologa. Podobná situace je i v jiných Trust zařízeních v Severním Irsku.

19. Jaké jsou různé typy radiologických snímků?

Radiologie je služba, která hraje roli při diagnostice a monitorování různých stavů. Mezi typy radiologického vyšetření patří rentgenové snímky v obyčejném filmu, zobrazení MRI (magnetická rezonance) a CT (počítačová tomografie), ultrazvukové vyšetření, studie barya, fluoroskopie (lékařské zobrazování, které na monitoru zobrazuje nepřetržitý rentgenový obraz) a snímky hustoty kostí (DEXA).

20. Jaké typy snímků budou zahrnuty v této recenzi?

Rentgenové, MRI a CT, ultrazvukové a fluoroskopické snímky.

21. Kolik radiologických snímků se zpracuje každý rok v Northern Trust?

Přes 300 000. Například v roce 2019/20 bylo v NHSCT dokončených 329 584 diagnostických radiologických testů.

22. Kdo může požádat o CT nebo jiné snímky a proč?

Všechny radiologické snímky jsou vyžádány lékaři a jiným klinickým personálem, kteří jsou na to schválení. O CT a MRI by obvykle požádal vyšší lékař, který má za pacienta klinickou odpovědnost.

23. Jaký je normální proces pro žádosti o snímky?

Radiologické snímky se v zásadě požadují prostřednictvím elektronického systému doporučení, ale v případě specializovaných nebo nouzových testů může žadatel hovořit přímo s radiologem, aby nedošlo ke zpoždění v uskutečňování snímků.

24. Poskytl by lékař, který žádá o snímek, obvykle radiologovi nějaké pokyny, co hledat?

Lékař, který si vyžádá snímky by měl zahrnout relevantní klinické informace a radiologovi poskytnout indikace potenciální klinické diagnózy.

Share this page
FacebookTwitterShare

Investors In People