Lithuanian – Dažniausiai užduodami klausimai

1.) Kaip tarnyba sužinojo apie galimą problemą?

Po to kai savo nuogąstavimus išsakė Bendroji medicinos taryba (angl. General Medical Council), buvo atliktas vieno (-os) pavaduojančio (-ios) gydytojo (-os) radiologo (-ės) darbo vidinis auditas, kurio metu buvo patikrinta visa eilė nuotraukų, kurių rezultatus aprašė minėtasis (-oji) gydytojas (-a). Preliminaraus tyrimo metu rasta daugiau klaidų nei būtų galima tikėtis.

2.) Kiek ilgai pavaduojantis (-i) gydytojas (-a) radiologas (-ė) dirbo tarnyboje?

Jis / ji dirbo nuo 2019 m. liepos iki 2020 m. vasario.

3.) Ar jis / ji dirbo kitose Šiaurės Airijos ligoninėse?

Nėra įrodymų, kad šis asmuo būtų dirbęs kitose Šiaurės Airijos tarnybose.

4.) Kiek nuotraukų buvo nagrinėta vidinio audito metu?

Iš pradžių buvo peržiūrėta 30 kompiuterinės tomografijos nuotraukų.

5.) Kiek iš vidinio audito metu peržiūrėtų nuotraukų buvo įvardintos kaip „nepatenkinamos“ kokybės?

Aštuonios (26,7%) iš 30 peržiūrėtų kompiuterinės tomografijos ataskaitų buvo įvertintos kaip „nepatenkinamos“ kokybės ir dvejose (6,7%) iš 30 ataskaitų buvo rimtų klaidų, kurios galėjo turėti neigiamos įtakos klinikiniam rezultatui.

6.) Ką reiškia „nepatenkinamos“ kokybės?

„Nepatenkinamos“ kokybės gali reikšti bet ką nuo paprasčiausios spausdinimo klaidos iki svarbių dalykų nepastebėjimo nuotraukoje.

7.) Kas yra nutikę iki šiol?

Atlikus vidinį auditą, tarnyba turėjo nustatyti, kiek ir kokio tipo nuotraukų išanalizavo ir savo ataskaitas apie jas surašė minėtasis (-oji) radiologas (-ė). Atsižvelgiant į su šiuo (-ia) gydytoju (-a) siejamų nuotraukų skaičių, tada buvo išnagrinėtos galimybės, kaip būtų galima kuo greičiau peržiūrėti visas tas nuotraukas. Siekiant užtikrinti, kad nuotraukos būtų peržiūrėtos kuo greičiau, tačiau nebūtų pakenkta vidiniams pajėgumams, tarnyba kreipėsi į tinkamai kvalifikuotą, patyrusį išorinį paslaugų teikėją, su kuriuo HSC jau yra sudariusi tokių paslaugų teikimo sutartį, ir paprašė padėti mūsų tarnybos gydytojams atlikti šį patikrinimą.

Vadovaujantis regioninėmis gairėmis, tarnyba sukūrė peržiūros specialistų grupę (angl. Lookback Team), kurią prižiūri valdymo grupė (angl. Steering Group). Peržiūros specialistų grupę sudaro gydytojai, turintys įgūdžių prižiūrėti peržiūros procesą, o valdymo grupę sudaro HSC specialistai, turintys reikiamų žinių ir patirties, kad būtų galima užtikrinti, jog viskas vyksta vadovaujantis regioninėmis gairėmis.

8.) Kiek nuotraukų bus patikrinta?

Iš viso bus peržiūrėta 13 030 nuotraukų.

9.) Kada prasidėjo oficialus tyrimas?

Oficialus tyrimas prasidėjo nuo 2021 m. birželio 21 d.

10.) Kiek laiko truks tyrimas?

Tikimasi tyrimą baigti iki 2021 m. spalio pabaigos.

11.) Kiek žmonių tai paveikė?

Minėtasis (-oji) pavaduojantis (-i) gydytojas (-a) radiologas (-ė) savo ataskaitas pateikė apie nuotraukas, padarytas maždaug  9700 pacientų. Tačiau remiantis pirminiu auditu, pacientų, kurių ataskaitos galėjo būti netikslios ir kurios potencialiai galėjo turėti įtakos klinikiniams rezultatams, skaičius bus turbūt mažiau nei 700.

Bus peržiūrėtos visų 9700 pacientų nuotraukos ir galime spėti, kad bus pacientų, kuriems reikės atlikti tolimesnius klinikinius įvertinimus. Nors tyrimas tebėra ankstyvojoje stadijoje, tikimės, kad galutinis pacientų, kuriems diagnozė vėlavo dėl nepatenkinamos kokybės ataskaitų, skaičius bus daug mažesnis nei 700.

12.) Ar buvo informuoti visi 9700 pacientų?

Visiems 9700 pacientų buvo išsiųstas laiškas, kuriame jie buvo informuoti apie galimą problemą. Jiems buvo nurodytas pagalbos linijos numeris, kuriuo jie gali skambinti, jei turi kokių nors klausimų. Kurčiųjų bendruomenės nariams, kurie pagalbos linija skambinti neturi galimybių, laiške buvo pateikta informacija apie nuotolines gestų kalbos paslaugas. Pagalbos linijos darbuotojai taip pat turi galimybę naudotis vertimo telefonu tarnybos paslaugomis, kad galėtų susikalbėti su tais skambinančiaisiais, kurių pirmoji kalba nėra anglų. Pacientams, kurie dėl gauto laiško patyrė didelį nerimą, bus suteikta galimybė pasinaudoti psichologinės pagalbos tarnybos paslaugomis.

13.) Jei man reikės sugrįžti į kliniką, kada apie tai sužinosiu?

Jei jums reikės sugrįžti į kliniką, apie tai jums bus pranešta iš karto po to, kai bus peržiūrėta (-os) jūsų nuotrauka (-os) ir bus priimtas sprendimas, kad reikalingi tolimesni įvertinimai. Mūsų tarnyba supranta, kad tai bus nerimastingas laikas visiems, gavusiems laišką, todėl padarysime viską, ką galime, kad tuo atveju, jei jums reikės sugrįžti į kliniką, tai būtų padaryta kiek galima skubiau.

14.) Kaip man bus pranešta, kad turiu sugrįžti į kliniką?

Pacientams bus arba paskambinama telefonu ir pasiūlomas vizitas, arba su jais bus susisiekta raštu. Po telefoninių pokalbių visa informacija taip pat bus pateikiama ir raštu. Visi pacientai, kurie turės sugrįžti į kliniką, bus apžiūrimi kiek galima skubiau.

15.) Kas bus, jei turėsiu sugrįžti į kliniką?

Gali reikėti padaryti daugiau nuotraukų, jums gali būti paskirtas vizitas ambulatorinėje klinikoje arba gali būti paskiriamos reikiamos klinikinės paslaugos. Be abejo, viskas bus daroma gavus jūsų sutikimą.

16.) Ar žmonės turėtų sunerimti?

Didžioji dalis pacientų neturėtų nerimauti, tačiau gali būti nedidelė dalis pacientų, kuriems dėl netikslios nuotraukų ataskaitos vėlavo diagnozės nustatymas ir tai galėjo jiems turėti neigiamos įtakos.

17.) Ar radiologas yra gydytojas?

Taip, radiologas yra gydytojas, kuris yra specialiai apmokytas nagrinėti diagnostines nuotraukas (t. y. rentgeno nuotraukas, magnetinio rezonanso ir kompiuterinės tomografijos tyrimus.

Kai pacientui atliekama radiologinė patikra, radiologas pateikia ataskaitą apie padarytas nuotraukas. Ši ataskaita tada būna siunčiama gydytojui / sveikatos priežiūros specialistui, kuris užsakė tyrimą, kad atsižvelgiant į pastebėtus dalykus, būtų galima imtis reikiamų veiksmų.

18.) Kodėl tarnyba turėjo įdarbinti pavaduojantį (-čią) gydytoją radiologą (-ę)?

Pasaulyje trūksta radiologų, o jų paklausa vis didėja. Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje neseniai atliktas Karališkojo radiologų koledžo surašymas parodė, kad NHS trūksta 33% darbuotojų. Nors nuolat aktyviai stengiamasi įdarbinti papildomų radiologų, Šiaurės regiono tarnyboje įprastai būna 7 – 8 laisvos darbo vietos gydytojams radiologams. Panaši situacija yra ir kitose Šiaurės Airijos tarnybose.

19.) Kokie yra radiologinių nuotraukų tipai?

Radiologija atlieka svarbų vaidmenį diagnozuojant ir stebint įvairias ligas. Radiologinių tyrimų tipai apima: paprastas rentgeno nuotraukas, MRT (magnetinio rezonanso tyrimus) ir KT (kompiuterinę tomografiją), ultragarso tyrimus, Bario tyrimus, fluoroskopiją (medicininis vaizdavimas, ekrane nepertraukiamai rodant rentgeno nuotraukas) ir kaulų tankio tyrimus (DEXA).

20.) Kokio tipo nuotraukos bus įtrauktos į šį tyrimą?

Rentgeno nuotraukos, MRT ir KT nuotraukos, ultragarso tyrimai ir fluoroskopija.

21.) Kiek radiologinių nuotraukų ir jų ataskaitų kasmet užsakoma ir pateikiama Šiaurės regiono tarnyboje?

Daugiau nei 300 000. Pavyzdžiui, 2019-20 m. NHSCT atliko 329 584 diagnostinius radiologinius tyrimus.

22.) Kas gali užsakyti KT ar kitokį tyrimą ir kodėl?

Visus radiologinius tyrimus užsako gydytojai ar kiti specialistai, kurie turi teisę tai padaryti. KT ir MRT tyrimus įprastai užsako vyr. gydytojas, kuris paciento atžvilgiu turi klinikinių įsipareigojimų.

23.) Koks yra įprastas radiologinių tyrimų užsakymo procesas?

Dažniausiai radiologiniai tyrimai užsakomi per elektroninę siuntimų sistemą, tačiau prireikus specializuotų ar skubių tyrimų, siunčiantis specialistas gali pasikalbėti tiesiogiai su radiologu, kad tyrimas būtų atliekamas kiek galima skubiau.

24.) Ar siuntimą dėl radiologinio tyrimo rašantis gydytojas, radiologui nurodo, ko ieškoti?

Tikimasi, kad siuntimą rašantis gydytojas jame pateiks svarbiausius klinikinius duomenis ir radiologui nurodys potencialią klinikinę diagnozę.

 

Share this page
Share

Investors In People