Romanian – Întrebări frecvente

1.) Cum a ajuns Trustul să ia la cunoștință că ar putea exista o problemă?

Ca rezultat direct al îngrijorărilor exprimate de Consiliul Medical General (GMC), un audit intern al unui anumit radiolog colaborator temporar [en. Locum Consultant Radiologist] a avut în vedere o mostră a imaginilor pe care radiologul colaborator respectiv le-a raportat. Această evaluare preliminară a identificat mai multe erori decât s-ar fi așteptat din punct de vedere clinic.

2.) Cât timp a fost angajat de Trust radiologul colaborator temporar?

Acesta a fost angajat începând cu iulie 2019, până în februarie 2020.

3.) A lucrat în alte spitale din Irlanda de Nord?

Nu există dovezi că persoana vizată a lucrat în cadrul oricărui alt Trust din Irlanda de Nord.

4.) Câte imagini au fost avute în vedere de auditul intern?

Inițial au fost revizuite 30 de scanări CT.

5.) Câte dintre imaginile revizuite de auditul intern au fost considerate ca fiind „nesatisfăcătoare”?

Opt (26,7%) dintre cele 30 de rapoarte ale scanărilor CT care au fost revizuite au fost „nesatisfăcătoare” și două (6,7%) dintre cele 30 au prezentat erori semnificative, care ar putea avea un impact negativ asupra rezultatului clinic.

6.) Ce înseamnă „nesatisfăcător”?

„Nesatisfăcător” poate varia de la o simplă eroare tipografică până la omiterea unei descoperiri semnificative în cadrul unei imagini.

7.) Ce s-a întâmplat până acum?

Ca urmare a auditului intern, Trustul a trebuit să identifice numărul total și tipurile de imagini care au fost raportate de radiologul vizat. Dat fiind numărul de imagini implicate, au fost ulterior explorate opțiuni pentru efectuarea unei revizuiri prompte a acestor imagini. Pentru a asigura faptul că revizuirea ar progresa cât de rapid este posibil fără a afecta capacitatea internă, Trustul a abordat un furnizor extern experimentat și calificat corespunzător, care este deja contractat să își desfășoare activitatea în cadrul HSC, pentru a avea în vedere dacă ar putea susține colaboratorii Trustului la efectuarea revizuirii.

În conformitate cu liniile directoare regionale, Trustul a instituit o Echipă Retrospectivă, care este supravegheată de un grup de supraveghere. Membrii Echipei Retrospective includ clinicieni cu aptitudini de supraveghere a procesului retrospectiv, iar membrii grupului de supraveghere includ profesioniști din cadrul HSC care dețin cunoștințele și experiența necesare pentru a asigura desfășurarea procesului conform liniilor directoare regionale.

8.) Câte imagini vor fi revizuite?

Numărul total de imagini care urmează a fi revizuite este 13.030.

9.) Când a început procesul formal de revizuire?

Revizuirea formală a fost inițiată în săptămâna care a început la 21 iunie 2021.

10.) Cât timp va dura revizuirea?

Se preconizează ca revizuirea să fie finalizată până la finalul lunii octombrie 2021.

11.) Câte persoane sunt posibil afectate de acest lucru?

Aproximativ 9.700 de pacienți au efectuat imagini care au fost raportate de radiologul colaborator temporar. Cu toate acestea, pe baza auditului eșantionului original, numărul de pacienți care ar fi putut primi un raport imprecis sau care ar putea avea potențialul să le afecteze rezultatul clinic este probabil mai mic de 700.

Imaginile pentru toți cei 9.700 de pacienți vor fi revizuite și anticipăm că va exista un număr de pacienți pentru care va fi necesară o evaluare clinică ulterioară. Deși revizuirea este în stadii incipiente, preconizăm ca numărul final de pacienți, pentru care o întârziere a diagnosticului ca rezultat al raportării imagistice nesatisfăcătoare ar fi avut un impact, va fi mult mai mic de 700.

12.) Au fost informați toți cei 9.700 de pacienți?

Fiecare dintre cei 9.700 a primit o scrisoare care îi informează că s-ar putea număra printre cei afectați și care le furnizează un număr de telefon pentru asistență, pe care să îl apeleze dacă au preocupări. Informațiile privind un serviciu de interpretariat la distanță al limbajului prin semne au fost incluse în scrisoare pentru persoanele cu hipoacuzie, care nu sunt capabile să apeleze linia de asistență. Personalul liniei de asistență are acces, de asemenea, la un serviciu telefonic de interpretariat în limbi străine, pentru a ajuta orice persoană care apelează și a cărei limbă maternă nu este engleza. Pacienții care sunt foarte anxioși în urma primirii scrisorii vor avea acces la un serviciu de asistență psihologică.

13.) Când voi afla dacă trebuie să fiu rechemat(ă)?

Dacă trebuie să fiți rechemat(ă), veți fi informat(ă) imediat ce imaginea (imaginile) dumneavoastră a (au) fost revizuită(e) și s- decis că sunt necesare evaluări suplimentare. Trustul cunoaște faptul că va exista o perioadă de anxietate pentru persoanele care au primit scrisoarea, și ne vom asigura că, dacă va trebui să fiți rechemat(ă), acest lucru se va efectua cât de rapid este posibil.

14.) Cum voi fi informat(ă) că sunt rechemat(ă)?

Pacienții vor fi contactați telefonic pentru a li se oferi o programare sau vor fi contactați în scris. Apelurile telefonice vor fi, de asemenea, urmate de contact în scris. Toți pacienții care necesită o rechemare vor fi consultați imediat ce este posibil.

15.) Ce se va întâmpla dacă voi fi rechemat(ă)?

Este posibil să aveți nevoie de imagistică suplimentară, să fiți rugat(ă) să participați la o programare în regim ambulatoriu sau să vă plasați pe un traseu clinic corespunzător. Desigur că toate aceste lucruri se vor numai cu acordul dumneavoastră.

16.) Este cazul ca persoanele respective să fie îngrijorate?

Marea majoritate a pacienților nu au niciun motiv de îngrijorare, însă ar putea exista un număr mic de pacienți asupra cărora o întârziere a diagnosticului ca rezultat al unei raportări imagistice imprecise ar putea avea un impact.

17.) Radiologul este un medic?

Da, un radiolog este un medic care este instruit în special să interpreteze imagini diagnostice, cum ar fi radiografii, scanări IRM și CT.

Atunci când un pacient efectuează o examinare radiologică, un medic radiolog va efectua un raport de interpretare a imaginilor. Raportul este transmis medicului/profesionistului din domeniul sănătății care a solicitat efectuarea examinării imagistice, astfel încât acesta să poată acționa în baza descoperirilor.

18.) De ce Trustul a trebuit să angajeze un radiolog colaborator temporar?

Există un deficit de radiologi la nivel mondial, cu o cerere în creștere pentru serviciile acestora. În Regatul Unit, de exemplu, un recensământ recent efectuat de Colegiul Regal al Radiologilor comentează faptul că NHS are un deficit de personal de 33%. În ciuda încercărilor proactive și continue de a recruta radiologi suplimentari, Northern Trust are în mod normal între 7 și 8 posturi libere pentru radiologi colaboratori temporari. Postul este similar cu cel din alte Trusturi din Irlanda de Nord.

19.) Care sunt diferitele tipuri de imagini radiologice?

Radiologia este un serviciu care joacă un rol important în diagnosticul și monitorizarea mai multor afecțiuni. Tipurile de examinări radiologice includ radiografii pe film normal, scanări IRM (imagistică prin rezonanță magnetică) și CT (tomografie computerizată), scanări ultrasonografice (ecografii), examinări cu bariu, fluoroscopie (imagistică medicală care afișează o imagine radiologică continuă pe un monitor) și scanări pentru densitatea osoasă (scintigrafii osoase sau DEXA).

20.) Ce tipuri de imagini vor fi incluse în această revizuire?

Radiografii, scanări IRM și CT, scanări ultrasonografice și fluoroscopie.

21.) Câte imagini radiologice sunt solicitate și raportate în cadrul Northern Trust în fiecare an?

Peste 300.000. De exemplu, în anul 2019/20, au fost efectuate 329.584 de examinări radiologice în cadrul NHSCT.

22.) Cine ar solicita o scanare CT sau o altă examinare imagistică și de ce?

Toate imaginile radiologice sunt solicitate de medici și de alți membri ai personalului clinic care au aprobat acest lucru. Scanările CT și IRM sunt în mod normal solicitate de un medic primar [en. senior doctor], căruia îi revine răspunderea clinică pentru pacient.

23.) Care este procesul normal pentru solicitările imagistice?

În principiu, imaginile radiologice sunt solicitate prin intermediul unui sistem electronic de trimitere, însă în cazul testelor specializate sau de urgență, persoana care efectuează trimiterea poate discuta, în plus, direct cu medicul radiolog, astfel încât să nu existe nicio întârziere în efectuarea scanării.

24.) Un medic care solicită o examinare imagistică ar furniza în mod normal radiologului indicații despre ce să caute?

Se așteaptă ca medicul care efectuează o solicitare să includă detalii relevante din punct de vedere clinic și să furnizeze radiologului o indicație cu privire la diagnosticul clinic potențial.

Share this page
FacebookTwitterShare

Investors In People