Polish – Często Zadawane Pytania

1.) W jaki sposób Trust dowiedział się o istnieniu potencjalnego problemu?

Bezpośrednim skutkiem obaw zgłoszonych przez Naczelną Izbę Lekarską [General Medical Council, GMC] był wewnętrzny audyt pracy jednego konkretnego specjalisty radiologa (personel zastępczy) rozpatrujący próbkę zdjęć, odnośnie do których specjalista ten pisał raporty. Ta wstępna ocena wykazała więcej błędów, niż można by klinicznie oczekiwać.

2.) Jak długo ten specjalista radiolog na zastępstwie był zatrudniony przez Trust?

Był zatrudniony od lipca 2019 r. do lutego 2020 r.

3.) Czy pracował w innych szpitalach w Irlandii Północnej?

Nie ma dowodów na to, że jakikolwiek inny Trust w Irlandii Północnej zatrudniał tę osobę.

4.) Ile zdjęć rozważono w audycie wewnętrznym?

Wstępnie przeanalizowano 30 zdjęć z tomografii komputerowej.

5.) Ile zdjęć rozważonych w audycie wewnętrznym uznano za „niezadowalające”?

Osiem (26,7%) z 30 rozważonych raportów z tomografii komputerowej było „niezadowalających”, a dwa (6,7%) z 30 zawierały poważne błędy, które mogły mieć niekorzystny wpływ na rezultat kliniczny.

6.) Co oznacza „niezadowalający”?

„Niezadowalający” może mieć różne znaczenie – od prostego błędu typograficznego do pominięcia znaczącego odkrycia na zdjęciu.

7.) Co wydarzyło się do tej pory?

Po przeprowadzeniu audytu wewnętrznego Trust musiał określić całkowitą liczbę i rodzaje zdjęć, do których radiolog ten pisał raporty. Biorąc pod uwagę liczbę tych zdjęć, następnie rozważono sposoby, w jakie można by przeprowadzić ich ocenę we właściwym czasie. Aby ocena przebiegła jak najszybciej i bez zakłócania wewnętrznej pracy, Trust zwrócił się do odpowiednio wykwalifikowanego i doświadczonego dostawcy zewnętrznego, który wykonuje już takie zadania dla Państwowej Służby Zdrowia (HSC), aby rozważyć, czy dostawca ten mógłby pomóc specjalistom Trustu w przeprowadzeniu tej oceny.

Zgodnie z regionalnymi wytycznymi Trust powołał Zespół Rewizyjny [Lookback Team], który jest nadzorowany przez Grupę Sterującą [Steering Group]. Członkowie Zespołu Rewizyjnego to między innymi specjaliści posiadający umiejętności nadzorowania procesu rewizji, a członkowie Grupy Sterującej to specjaliści Państwowej Służby Zdrowia z wiedzą i doświadczeniem, które pozwolą na przeprowadzenie tego procesu zgodnie z regionalnymi wytycznymi.

8.) Ile zdjęć zostanie poddanych rewizji?

Łączna liczba zdjęć do rewizji to 13 030.

9.) Kiedy rozpoczął się formalny proces rewizji?

Formalna rewizja rozpoczęła się w tygodniu rozpoczynającym się 21 czerwca 2021 r.

10.) Jak długo potrwa rewizja?

Oczekuje się, że rewizja zostanie zakończona do końca października 2021 r.

11.) Na ilu ludzi może ona mieć potencjalny wpływ?

Zdjęcia, do których wspomniany specjalista radiolog na zastępstwie sporządzał raporty, wykonano dla około 9700 pacjentów. Biorąc jednak pod uwagę pierwotny audyt dla próbek, liczba pacjentów, którzy mogli otrzymać nieprawidłowy raport, który potencjalnie mógłby mieć wpływ na ich rezultat kliniczny, wynosi prawdopodobnie mniej niż 700.

Zdjęcia wszystkich 9700 pacjentów zostaną poddane rewizji i przewidujemy, że dla pewnej liczby pacjentów wymagana będzie dalsza ocena kliniczna. Choć proces rewizji jest jeszcze na wczesnym etapie, spodziewamy się, że ostateczna liczba pacjentów, u których opóźnienie w diagnozie w wyniku niezadowalającego raportu ze zdjęcia mogło mieć na nich wpływ, będzie znacznie niższa niż 700.

12.) Czy poinformowano wszystkich 9700 pacjentów?

Każdy z 9700 pacjentów otrzyma list informujący ich, że sprawa ta może ich dotyczyć, wraz z numerem infolinii, pod który mogą zadzwonić w razie jakichkolwiek wątpliwości. Informacje o usłudze zdalnego tłumaczenia języka migowego zostały zawarte w liście do wszystkich osób niesłyszących, którzy nie mogą zadzwonić na infolinię. Pracownicy infolinii mają także dostęp do usługi telefonicznych tłumaczeń języków obcych, aby wspierać każdego dzwoniącego, którego pierwszym językiem nie jest angielski. Pacjenci, którzy są bardzo zaniepokojeni otrzymaniem listu, będą mieli dostęp do pomocy psychologicznej.

13.) Jeśli będę musiał być wezwany z powrotem, kiedy się dowiem?

Jeśli będą Państwo musieli być wezwani z powrotem, zostaną Państwo poinformowani, gdy tylko Państwa zdjęcia zostaną poddane rewizji i podjęta zostanie decyzja, że wymagana jest dalsza ocena. Trust jest świadomy, że będzie to niespokojny czas dla tych, którzy otrzymali list, i zadba o to, by wzywanie pacjentów z powrotem odbywało się jak najszybciej.

14.) W jaki sposób otrzymam informację, że jestem wezwany z powrotem?

W celu umówienia wizyty pacjenci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie. Po rozmowie telefonicznej pacjenci otrzymają także potwierdzenie na piśmie. Wizyty wszystkich pacjentów, których będziemy musieli wezwać z powrotem, odbędą się tak szybko, jak to możliwe.

15.) Co się stanie, jeśli zostanę wezwany z powrotem?

Istnieje możliwość, że będą Państwo musieli wykonać dodatkowe obrazowanie, stawić się na wizytę ambulatoryjną lub poddać się odpowiedniemu leczeniu. Oczywiście wszystko to zależy od Państwa zgody.

16.) Czy powinniśmy się martwić?

Zdecydowana większość pacjentów nie powinna mieć powodów do niepokoju, ale może istnieć niewielka liczba pacjentów, u których opóźnienie w diagnozie w wyniku nieprawidłowego raportu ze zdjęcia mogło mieć na nich wpływ.

17.) Czy radiolog jest lekarzem?

Tak, radiolog to lekarz specjalnie przeszkolony do interpretacji zdjęć diagnostycznych, takich jak zdjęcia rentgenowskie, zdjęcia z rezonansu magnetycznego i z tomografii komputerowej.

Gdy pacjent jest poddawany badaniu radiologicznemu, radiolog sporządza raport ze zdjęć. Raport ten wysyła się do lekarza/pracownika służby zdrowia, który poprosił o wykonanie zdjęcia, by ten mógł podjąć odpowiednie działania na podstawie ustaleń z raportu.

18.) Dlaczego Trust musiał zatrudnić radiologa na zastępstwo?

Na całym świecie brakuje radiologów, a zapotrzebowanie na ich usługi rośnie. Niedawny spis przeprowadzony przez Królewskie Towarzystwo Radiologów [Royal College of Radiologists] w Wielkiej Brytanii informuje na przykład, że braki kadrowe w Narodowej Służbie Zdrowia [NHS] wynoszą obecnie 33%. Pomimo proaktywnych i nieustannych prób rekrutacji dodatkowych radiologów, Northern Trust ma zazwyczaj 7 – 8 wakatów dla specjalistów radiologów. Sytuacja wygląda podobnie także w innych Trustach w Irlandii Północnej.

19.) Jakie są rodzaje zdjęć radiologicznych?

Radiologia to dziedzina, która odgrywa rolę w diagnozowaniu i monitorowaniu szeregu chorób. Rodzaje badań radiologicznych obejmują standardowe zdjęcia rentgenowskie, MRI (obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego) i TK (tomografia komputerowa), USG, badania z kontrastem barytowym, fluoroskopię (obrazowanie medyczne, które pokazuje ciągły obraz rentgenowski na monitorze) i badania gęstość kości (densytometria).

20.) Jakie rodzaje zdjęć zostaną rozpatrzone w tej rewizji?

RTG, MRI i TK, USG i fluoroskopia.

21.) Ile zdjęć radiologicznych wykonuje się wraz z raportami w Northern Trust każdego roku?

Ponad 300 000. Na przykład w roku 2019/20 Północny Trust ds. Zdrowia i Opieki Społecznej [NHSCT] wykonał 329 584 diagnostycznych badań radiologicznych.

22.) Kto zleca tomografię komputerową lub inne zdjęcia i dlaczego?

Wszystkie zdjęcia radiologiczne są zlecane przez lekarzy i inny personel kliniczny, który jest do tego upoważniony. Badania TK i MRI są zazwyczaj zlecane przez lekarza z większym stażem, który ponosi odpowiedzialność kliniczną za pacjenta.

23.) Jak wygląda normalny proces zlecania zdjęć?

Zasadniczo zdjęcia radiologiczne zleca się za pośrednictwem elektronicznego systemu skierowań, ale w przypadku badań specjalistycznych lub w nagłych wypadkach osoba zlecająca może dodatkowo porozmawiać bezpośrednio z radiologiem, żeby wykluczyć opóźnienia w wykonywaniu badania.

24.) Czy lekarz zlecający zdjęcia dostarcza zazwyczaj radiologowi jakichś wskazówek, czego należy szukać?

Od lekarza zlecającego oczekuje się podania istotnych szczegółów klinicznych i dostarczenia radiologowi wskazówek co do potencjalnej diagnozy klinicznej.

Share this page

Share
Email Icon Print Icon

Investors In People